Moleküler elekler olarak da adlandırılan zeolitler, geleneksel olarak moleküler boyutlarda düzenli olarak dağıtılmış mikro gözeneklerden oluşan bir alüminosilikat ailesi olarak tanımlanabilirler.

Petrokimya endüstrilerinde ve günlük hayatımızda yüksek verimli katalizörler, adsorbanlar ve iyon değiştiriciler olarak yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bu geleneksel uygulamaların ötesinde, zeolitler birçok sürdürülebilir süreçte giderek artan önemde bir rol oynamaktadır.

Özellikle zeolitler, biyokütle dönüşümü, yakıt hücreleri, termal enerji depolama, CO2 yakalama ve dönüştürme, hava kirliliği iyileştirme ve su arıtma vb. gibi yenilenebilir enerji ve çevresel iyileştirme alanlarında umut verici uygulamalara ışık tutmuştur. Bu uygulamalar zeolitleri çağdaş toplumun sürdürülebilirlik sorunlarına çözüm olacak potansiyel adaylardan yapmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için bize ulaşın