İnşaat mühendisliği uygulamalarında bentonit geleneksel olarak diyafram duvarlarda ve temellerde, tünel açmada, yatay yönlü sondaj ve boru krikosunda tiksotropik, destek ve yağlayıcı madde olarak kullanılır. Bentonit, viskozitesi ve plastisitesi nedeniyle Portland çimentosu ve harçlarında da kullanılmaktadır.

Bentonit, reolojik özelliklerinden (yani su ile karıştırıldığında bentonit bulamaçları olarak davranışları) nedeniyle kullanım yapısını çoğunlukla akışkan (genellikle bentonit bulamacı olarak adlandırılır) biçiminde bulur.

Bentonit ve bentonit bazlı süspansiyonlar, çok çeşitli inşaat işlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır:

  • Metro dahil tünel açma
  • Bulamaç duvar” yöntemiyle tesislerin inşası
  • İnşaat kazık, sızdırmazlık hidrolik bariyerleri
  • Hidroelektrik santrallerin inşası sırasında da dahil olmak üzere çatlakların kapatılması ve boşlukların doldurulması
  • Temellerin inşası için su yalıtımı
  • Su yalıtım perdelerinin yapımı (kurulumu)
  • Yapı malzemelerinin sertliğini azaltmak
Ayrıntılı bilgi için bize ulaşın